Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Zrealizowane remonty 2017 r.

 

Remont drogi dojazdowej z asfaltowaniem ul. Nowy Świat 26 

 

 

 

Ocieplenie ściany balkonowej z cokołem i generalnym remontem balkonów ul. Piastowska 6

 

 

Ocieplenie ściany balkonowej z cokołem i generalnym remontem balkonów ul. Piastowska 8

 

 

Ocieplenie ściany frontowej, balkonowej i szczytowej południowej, wymiana okien na klatkach schodowych oraz generalny remont logii ul. 7 Źródeł 10

 

 

Ocieplenie ściany szczytowej zachodniej z cokołem i generalnym remontem logii

ul. H. Kołłątaja 2


 

Ocieplenie ściany szczytowej zachodniej z cokołem i generalnym remontem logii

ul. H. Kołłątaja 4

 

 

Parking przy pawilonie handlowym od strony północnej ul. 7 Źródeł 8

 

 

Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych ul. 7 Źródeł 14

 

 

Ocieplenie ściany balkonowej ul. Sikorskiego 11

 

 

Remont parkingu ul. K. Wielkiego 1

 

 

Wymiana okien na klatkach schodowych ul. Stojeńskiego 1

 

 

Wymiana okien na klatkach schodowych ul. Stojeńskiego 3

 

 

Ocieplenie ściany południowej ul. Nowy Świat 16

 

 

Ocieplenie ściany wschodniej i zachodniej ul. Klasztorna 20

 

 

Ocieplenie ściany północnej ul. 3 Maja 17