Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Regulamin Giełdy Mieszkaniowej


1. Definicje:

  • Użytkownik - osoba korzystająca z formularza Giełdy mieszkaniowej na stronie www.smpinczow.pl
  • Administrator - właściciel serwisu internetowego www.smpinczow.pl, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

2. Administrator nie pobiera opłat za umieszczane oferty.

3. Umieszczający ogłoszenie zapewnia, że oferta dotyczy lokalu należącego do zasobów SM Pińczów.

4. Użytkownik publikuje w serwisie wszelkie treści i materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi
    obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy, itp.

6. Administrator serwisu może usuwać ogłoszenia bez powiadomienia o tym użytkownika.

7. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach (Kupię, Sprzedam, Zamienię, Wynajmę),
    zgodnie i stosownie do ich treści.

8. Dane ogłoszenie będzie widoczne przez okres 60 dni kalendarzowych, po czym zostanie usunięte
    chyba, że zainteresowana osoba uzgodni z administratorem nowy termin.

9. Umieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej treści pod daną kategorią lub pod różnymi kategoriami
    spowoduje ich usunięcie.

10. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik powinien jednocześnie oświadczyć, że
      wyraża zgodę na ich publiczne udostępnienie.

11. Administrator serwisu www.smpinczow.pl zastrzega sobie prawo zawieszenia działania modułu
      ogłoszeń w dowolnym czasie i na dowolny okres.

12. Administrator serwisu www.smpinczow.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

  • treść ofert zamieszczanych przez użytkowników;
  • roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu;
  • zgodnością opisu w ogłoszeniach ze stanem faktycznym;
  • prawdziwość danych kontaktowych zawartych w ogłoszeniach.

13. Administrator serwisu www.smpinczow.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszych zasadach i
      zamieszczenia ich na swojej stronie internetowej.