Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Organy

Organy Spółdzielni

1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 

2. RADA NADZORCZA

3. ZARZĄD

    • Tadeusz Kozieł      - Prezes Zarządu
    • Marcin Dutkiewicz
- Z-ca Prezesa Zarządu
    • Jadwiga Kowalska - Członek Zarządu