Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Organy

Organy Spółdzielni

1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 
 

2. RADA NADZORCZA

     • Eugeniusz Bogacz*         Przewodniczący RN
     • Arkadiusz Grdulski*         Z-ca Przewodniczącego RN
     • Iwona Bałabańska*         Sekretarz RN
     • Marcin Biały*                   Przewodniczący Komisji G.Z.M.
     • Henryk Różycki               Członek Komisji G.Z.M.
     • Mariusz Sosień               Członek Komisji G.Z.M.
     • Cezary Górak*                Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
     • Barbara Szumara            Członek Komisji Rewizyjnej
     • Jolanta Dziedzic              Członek Komisji Rewizyjnej
*Prezydium Rady Nadzorczej

3. ZARZĄD

    • Tadeusz Kozieł      - Prezes Zarządu
    • Marcin Dutkiewicz
- Z-ca Prezesa Zarządu
    • Jadwiga Kowalska - Członek Zarządu