Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Zmiana taryfy za ciepło

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie informuje, że od 1 marca 2022 roku obowiązują nowe taryfy dla ciepła ustalone przez PEC Sp. z o. o. i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OKA.4210.48.2021.PS. z dnia 3 lutego 2022 roku.
Powyższe taryfy są do wglądu w administracji osiedla Grodzisko i administracji osiedla Nowy Świat oraz na stronie internetowej PEC Sp. z o. o. w Pińczowie.

Poniższa tabela przedstawia procentowy wzrost opłaty stałej i opłaty zmiennej w grupach taryfowych obowiązujących od 01.03.2022 roku.
 

Lp.


Grupa 1b
Grupa 2
Grupa 4os. Grodzisko i Podgórze

Nowy Świat,
Podemłynie,

Klasztorna,
Armii Krajowej, 3 Maja

B. Chłopskich,
Wesoła,
Pl. Wolności, Zacisze
1.
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c


16.300,82

wzrost o 6,2%

24.865,74

wzrost 19%

10.885,50

spadek o 26%

2.
Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
36,95

wzrost 24,2%

59,23

wzrost 42%

78,08

wzrost 51,6%

3.
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
zł/MW/m-c
3.039,20

wzrost 10%

--
--
4.
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
zł/GJ
6,27

wzrost o 7%

---
---

Spółdzielnia informuje, że na dzień dzisiejszy zaliczki na centralne ogrzewanie nie ulegają zmianie.

Powyższe stawki zostaną uwzględnione przy ustaleniu wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie na kolejny okres rozliczeniowy tj. 2022/2023.

Istnieje jednak możliwość zmiany zaliczki na prośbę mieszkańca, aby po rozliczeniu sezonu 2021/2022 uniknąć dopłat.