Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Zmiana ceny wody i ścieków

 Informujemy, że został skrócony okres obowiązywania dotychczasowej taryfy cen wody i ścieków dla „Wodociągów Pińczowskich”.
W związku z powyższym od dnia 18 maja 2024 roku „Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o. wprowadzają nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z decyzją KR.RZT.70.36.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla zasobów na terenie miasta Pińczowa:

Aktualny wykaz cen dla wody i ścieków

Cena za 1m3 dostarczonej wody

Od 18.05.2023
do 17.05.2024r.
4,06 zł/m3

Od 18.05.2024
do 17.05.2025r.
4,07 zł/m3

Od 18.05.2025
do 17.05.2026r.
4,13 zł/m3

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

Od 18.05.2023
do 17.05.2024r.
6,51 zł/m3

Od 18.05.2024
do 17.05.2025r.
6,61 zł/m
3

Od 18.05.2025
do 17.05.2026r.
6,92 zł/m3

Opłata abonamentowa

Od 18.05.2023
do 17.05.2024r.
3,95 zł/wodomierz budynkowy/m-c

Od 18.05.2024
do 17.05.2025r.
4,00 zł/wodomierz budynkowy/m-c

Od 18.05.2025
do 17.05.2026r.
4,20 zł/wodomierz budynkowy/m-c

Podane ceny są cenami netto.

Spółdzielnia informuje, że na dzień dzisiejszy zaliczki na wodę w opłatach za mieszkanie nie ulegają zmianie. Istnieje natomiast możliwość zmiany zaliczki na indywidualną prośbę osoby uprawnionej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr LX/660/2023 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2023 roku dla mieszkańców Gminy Pińczów przyznana jest dopłata w wysokości 0,70 zł brutto do 1 m3 ścieków, która obowiązuje do 31.12.2024 roku.