Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Nowa gospodarka odpadami w Gminie Pińczów

          Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/274/2021 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 lutego 2021 roku ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny na
19,50 zł/osobę/m-c od 1 kwietnia 2021 roku.
W przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny opłata w wynosi
40,00 zł/osobę/m-c.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27.02.2019 roku dla posiadacza Karty Dużej Rodziny przysługuje 20% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Karty Dużej Rodziny wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej wniosek o stanie osób posiadających KDR.