Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Dopłata do taryfy za ścieki

INFORMACJA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie NR LX/660/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przyznana została dopłata do taryf „Wodociągów Pińczowskich” Sp. z o.o. w Pińczowie w wysokości 0,70 zł brutto do 1m3 ścieków.
W wyniku powyższego koszt opłaty za ścieki dla mieszkańca zostanie obniżony. Dopłata obowiązywać będzie w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.
Powyższa dopłata uwzględniona zostanie przy rozliczeniu wody.